Usługi świadczone przez Krajową Informację Skarbową:

Czat z konsultantem

Czat z konsultantem

Czat z konsultantem

WAŻNE !

Informujemy, że wraz z rozpoczęciem kampanii informacyjnej Szybki PIT zawieszone zostaje prowadzenie rozmów - czat z podatku dochodowego od osób fizycznych na okres od 5 marca do 30 kwietnia.

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z możliwości zadawania pytań drogą mailową przez formularz umieszczony na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) bądź w ramach akcji Szybki PIT (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Można także zadzwonić – pod nr telefonu:22 330 03 30 (z telefonów komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Usługa zostanie ponownie uruchomiona na początku maja.

 

Czat z konsultantem Krajowej Informacji Skarbowej dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Rozmowa odbywa się z wykorzystaniem specjalnego formularza online.

Obecnie można uzyskać za pośrednictwem czatu informacje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakres tematyczny udzielanych informacji będzie stopniowo poszerzany i docelowo będzie obejmował:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek od towarów i usług (VAT), zwrot VAT na materiały budowlane (VZM), NIP,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,
 • procedury dotyczące e-Deklaracji,
 • zeznania podatkowe osób fizycznych,
 • przepisy celne,
 • gry hazardowe,
 • Intrastat.

Aby uruchomić czat z konsultantem, niezbędne jest:

 • podanie swojego imienia,
 • podanie swojego adresu e-mail,
 • zaakceptowanie Regulaminu,
 • przejście weryfikacji za pomocą CAPTCHA.

Skorzystanie z usługi Czat z konsultantem wymaga wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza.

Regulamin korzystania z usługi Czat z konsultantem:

 • Rozmowa z konsultantem przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim.
 • Rozpoczynając połączenie, użytkownik wyraża zgodę na rejestrację rozmowy.
 • Usługa umożliwia zadawanie pytań wyłącznie z zakresu prawa podatkowego i celnego  niewymagających skomplikowanej analizy i interpretacji przepisów. W razie naruszenia tej zasady użytkownikowi zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z innych usług.
 • Informacja udzielona w ramach usługi Czat z konsultantem:
  • nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • nie jest informacją pozostającą w związku z przedmiotem postępowania podatkowego w rozumieniu art. 121 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa lub postępowania celnego (w rozumieniu unijnych i krajowych przepisów prawa celnego);
  • nie stanowi wiążącej informacji akcyzowej – w rozumieniu działu IA ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  • nie stanowi wiążącej informacji taryfowej ani wiążącej informacji o pochodzeniu towarów – w rozumieniu art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.
 • W przypadku gdy pytanie dotyczy innego zakresu tematycznego niż wstępnie wybrany lub wykracza poza ten zakres, użytkownik akceptuje możliwość przekierowania rozmowy do innego konsultanta i ewentualne ponowne oczekiwanie w kolejce na rozmowę.
 • W przypadku gdy konsultant nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, rozmowa może zostać przełączona do eksperta. O przekierowaniu rozmowy do eksperta decyduje konsultant.
 • W sytuacji wystąpienia treści obraźliwych, wypowiedzi naruszających zasady kultury lub dobra osobiste konsultanta, rozmowa może zostać przerwana/zakończona.
 • W przypadku, gdy rozmówca przez 3 minuty nie kontynuuje rozmowy, rozmowa może zostać zakończona przez konsultanta.

 

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry