Wyszukiwarki

W zakładce dostępne są wyszukiwarki:

 • Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT.

 • Sprawdzenie statusu NIP - usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje.

 • Potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Rady nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r.
   
 • Wyszukiwarka OPP - umożliwia wyszukanie organizacji pożytku publicznego w Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego
   
 • Wyszukiwarka SIP - umożliwia przeszukiwanie interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych
   
 • Wyszukiwarka Rejestru Zastawów Skarbowych - umożliwia bezpłatne wyszukiwanie  w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry