Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

  Infolinia i pomoc techniczna

  BIEŻĄCE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

  • INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU E-DEKLARACJE

   KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA
   (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych)

   tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
   tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
   tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
   Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

  • POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU  E-DEKLARACJE
   e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl

   W celu zapewnienia sprawnej obsługi przesłanego zgłoszenia Pomoc Techniczna Portalu Podatkowego zwraca się z prośbą o podanie:

   • imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu, identyfikatora podatkowego oraz numeru telefonu do kontaktu,
   • numeru referencyjnego lub numeru dokumentu (jeżeli zostały nadane),
   • adresu mailowego użytego do wysyłki deklaracji lub pliku,
   • zainstalowanego systemu operacyjnego oraz jego wersji,
   • używanej przeglądarki,
   • rodzaju używanego podpisu, a w przypadku podpisu kwalifikowanego informacji o wystawcy certyfikatu.