Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML moża pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
6.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
7.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
8.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
9.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
10.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
11.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
12.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
13.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
14.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
15.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
16.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
17.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
18.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
19.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
20.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
21.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
22.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
23.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
24.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
25.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
26.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
27.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
28.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
29.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
30.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
31.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
32.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
33.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
34.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
35.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
36.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
37.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
40.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
41.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
42.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
43.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
44.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
45.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
46.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
47.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
48.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
49.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
50.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
51.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
52.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
53.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
54.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
55.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
57.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
58.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
59.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
60.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
61.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
62.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
63.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
64.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
65.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
66.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
67.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
68.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
69.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
70.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
71.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
72.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
73.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
74.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
75.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
76.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
77.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
78.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
79.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
80.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
81.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
82.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
83.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
84.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
85.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
86.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
87.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
88.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
89.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
90.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
91.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
92.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
93.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
94.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
95.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
96.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
97.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
98.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
99.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
100.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
101.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
102.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
103.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
104.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
105.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
106.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
107.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
108.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
109.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
110.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
111.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
112.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
113.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
114.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
115.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
116.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
117.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
118.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
119.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
120.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
121.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
122.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
123.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
124.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
125.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
126.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
127.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
128.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
129.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
130.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
131.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
132.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
133.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
134.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
135.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
136.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
137.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
138.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
139.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
140.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
141.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
142.PIT-36(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
143.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
144.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
145.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
146.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
147.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
148.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
149.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
150.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
151.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
152.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
153.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
154.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
155.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
156.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
157.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
158.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
159.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
160.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
161.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
162.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
163.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
164.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
165.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
166.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
167.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
168.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
169.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
170.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
171.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
172.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
173.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
174.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
175.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
176.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
177.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
178.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
179.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
180.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
181.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
182.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
183.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
184.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
185.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
186.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
187.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
188.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
189.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
190.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
191.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
192.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
193.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
194.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
195.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
196.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
197.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
198.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
199.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
200.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
201.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
202.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
203.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
204.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
205.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
206.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
207.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
208.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
209.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
210.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
211.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
212.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
213.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
214.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
215.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
216.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
217.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
218.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
219.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
220.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
221.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
222.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
223.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
224.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
225.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
226.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
227.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
228.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
229.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
230.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
231.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
232.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
233.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
234.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
Załączniki
235.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
236.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
237.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
238.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
239.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
240.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
241.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
242.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
243.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
244.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
245.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
246.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
247.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
248.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
249.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
250.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
251.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
252.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
Załączniki
253.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
254.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
255.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
256.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
257.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
258.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
259.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
260.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
261.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
262.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
263.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
264.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
265.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
266.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
267.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
268.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
269.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
270.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
271.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
272.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
273.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
274.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
275.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
276.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
277.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
278.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
279.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
280.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
281.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
282.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
283.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
284.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
285.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
286.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
287.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
288.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
289.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
290.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
291.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
292.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
293.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
294.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
295.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
296.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
297.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
298.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
299.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
300.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
301.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
302.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
303.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
304.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
305.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
306.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
307.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
308.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
309.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
310.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
311.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
312.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
313.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
314.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
315.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
316.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
317.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
318.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
319.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
320.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
321.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
322.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
323.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
324.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
325.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
326.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
327.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
328.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
329.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
330.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
331.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
332.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
333.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
334.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
335.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
336.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
337.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
338.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
339.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
340.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
341.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
342.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
343.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
344.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
345.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
346.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
347.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
SD
348.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
349.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
350.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
351.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
352.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
353.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
354.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
355.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
356.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
357.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
358.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
359.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
360.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
361.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
362.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
363.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
364.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
365.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
366.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
367.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
368.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
369.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
370.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
371.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
372.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
373.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
374.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
375.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
376.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
377.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
378.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
379.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
380.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
381.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
382.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
383.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
384.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
385.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
386.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
387.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
388.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
389.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
390.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
391.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
392.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
393.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
394.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
395.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
396.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
397.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
398.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
399.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
400.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
401.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
402.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
403.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
404.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
405.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
406.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
407.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
408.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
409.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
410.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
411.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
412.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
413.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
414.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
415.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
416.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
417.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
418.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
419.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
420.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
421.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
422.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
423.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
424.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
425.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
426.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
427.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
428.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
429.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
430.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
431.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
432.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
433.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
434.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
435.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
436.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
437.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
438.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
439.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
440.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
441.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
442.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
443.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
444.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
445.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
446.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
447.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
448.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
449.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
450.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
451.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
452.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
453.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
454.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
455.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
456.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
457.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
458.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
459.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
460.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
461.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
462.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
463.VAT-ZD(1)_v1-0E2013-01-01ePUAP
464.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
465.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
466.VAT-ZT(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
467.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
468.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
469.VAT-ZZ(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
FIN
470.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
471.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
472.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
473.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
474.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
475.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
476.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
477.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
478.NIP-2(10)_1-1E2014-12-01ePUAP
479.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
480.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
481.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
482.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
483.NIP-7(3)_1-1E2014-12-01ePUAP
484.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
ZAP
485.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
486.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
487.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
488.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
ZAW
489.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
490.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
491.NAD-ZP(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
492.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
493.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
494.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
495.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
496.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
497.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
498.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
499.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
500.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
501.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
502.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
503.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
504.ORD-IN2016-01-29ePUAP
505.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
506.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
507.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
508.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
509.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
510.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
511.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
512.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
513.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
514.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
515.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
516.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
517.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
518.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
519.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
520.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
521.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
522.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
Definicje
523.ElementarneTypyDanych_v2-0
524.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
525.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
526.SIG-2008_v2-0
527.SIG-VAP_v1-0
528.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
529.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
530.StrukturyDanych_v2-0
531.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
532.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
533.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
534.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
535.KodyCechKrajow_v1-1
536.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
537.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
538.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
539.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
540.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
541.KodyGmin_v1-0
542.KodyGmin_v2-0
543.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
544.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
545.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
546.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
547.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
548.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
549.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
550.KodyKrajow_v3-0
551.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
552.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
553.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
554.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
555.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
556.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
557.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
558.KodyPKD_v1-0
559.KodyPKD_v1-0EePUAP
560.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
561.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
562.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
563.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
564.OpisyTowarow_v1-0
565.OpisyTowarow_v2-0
566.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
567.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
568.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
569.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
570.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
571.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
572.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
573.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
574.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
575.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
576.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- podpis
577.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2016.07.19 8:15

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżnono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.