Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML moża pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
6.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
7.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
8.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
9.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
10.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
11.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
12.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
13.CIT-8(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
14.CIT-8(24)_v1-0E2016-03-05ePUAP
15.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
16.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
17.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
18.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
19.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
20.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
21.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
22.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
23.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
24.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
25.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
26.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
27.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
28.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
29.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
30.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
31.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
32.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
33.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
34.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
35.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
36.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
37.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
40.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
41.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
42.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
43.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
44.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
45.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
46.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
47.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
48.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
49.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
50.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
51.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
52.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
53.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
54.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
55.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
57.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
58.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
59.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
60.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
61.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
62.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
63.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
64.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
65.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
66.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
67.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
68.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
69.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
70.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
71.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
72.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
73.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
74.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
75.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
76.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
77.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
78.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
79.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
80.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
81.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
82.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
83.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
84.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
85.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
86.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
87.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
88.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
89.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
90.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
91.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
92.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
93.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
94.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
95.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
96.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
97.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
98.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
99.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
100.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
101.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
102.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
103.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
104.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
105.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
106.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
107.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
108.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
109.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
110.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
111.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
112.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
113.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
114.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
115.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
116.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
117.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
118.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
119.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
120.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
121.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
122.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
123.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
124.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
125.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
126.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
127.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
128.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
129.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
130.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
131.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
132.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
133.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
134.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
135.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
136.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
137.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
138.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
139.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
140.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
141.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
142.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
143.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
144.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
145.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
146.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
147.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
148.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
149.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
150.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
151.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
152.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
153.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
154.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
155.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
156.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
157.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
158.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
159.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
160.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
161.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
162.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
163.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
164.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
165.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
166.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
167.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
168.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
169.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
170.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
171.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
172.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
173.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
174.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
175.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
176.PIT-2K(8)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
177.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
178.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
179.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
180.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
181.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
182.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
183.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
184.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
185.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
186.PIT_B(14)_Z36_v1-0E2015-01-01ePUAP
187.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
188.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
189.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
190.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
191.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
192.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
193.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
194.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
195.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
196.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
197.PIT_M(7)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
198.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
199.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
200.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
201.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
202.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
203.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
204.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
205.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
206.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
207.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
208.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
209.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
210.PIT_Z(6)_Z36_v1-0E2015-01-01ePUAP
211.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
212.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
213.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
214.PIT_ZG(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
215.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
216.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
217.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
218.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
219.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
220.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
221.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
222.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
223.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
224.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
225.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
226.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
Załączniki
227.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
228.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
229.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
230.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
231.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
232.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
233.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
234.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
235.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
236.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
237.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
238.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
239.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
240.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
241.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
242.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
243.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
244.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
245.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
246.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
247.PIT_B(14)_Z36L_v1-0E2015-01-01ePUAP
248.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
249.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
250.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
251.PIT_Z(6)_Z36L_v1-0E2015-01-01ePUAP
252.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
253.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
254.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
255.PIT_ZG(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPR
256.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
257.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
258.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
259.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
260.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
261.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
262.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
263.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
264.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
265.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
266.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
267.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
268.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
269.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
270.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
271.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
272.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
273.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
274.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
275.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
276.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
277.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
278.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
279.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
280.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
281.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
282.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
283.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
284.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
285.PIT-28(19)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
286.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
287.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
288.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
289.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
290.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
291.PIT-28_A(16)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
292.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
293.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
294.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
295.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
296.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
297.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
298.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
299.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
300.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
301.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
KP
302.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
303.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
304.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
305.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
306.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
307.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
308.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
309.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
310.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
311.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
312.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
313.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
314.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
315.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
316.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
317.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
318.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
319.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
320.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
321.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
322.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
323.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
324.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
325.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
326.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
327.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
328.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
329.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
330.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
331.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
332.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
333.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
334.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
335.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
336.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
SD
337.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
338.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
339.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
340.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
341.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
342.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
343.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
344.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
345.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
346.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
347.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
348.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
349.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
350.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
351.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
352.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
353.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
354.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
355.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
356.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
357.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
358.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
359.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
360.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
361.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
362.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
363.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
364.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
365.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
366.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
367.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
368.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
369.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
370.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
371.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
372.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
373.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
374.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
375.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
376.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
377.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
378.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
379.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
380.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
381.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
382.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
383.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
384.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
385.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
386.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
387.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
388.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
389.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
390.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
391.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
392.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
393.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
394.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
395.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
396.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
397.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
398.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
399.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
400.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
401.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
402.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
403.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
404.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
405.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
406.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
407.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
408.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
409.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
410.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
411.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
412.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
413.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
414.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
415.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
416.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
417.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
418.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
419.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
420.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
421.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
422.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
423.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
424.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
425.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
426.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
427.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
428.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
429.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
430.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
431.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
432.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
433.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
434.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
435.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
436.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
437.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
438.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
439.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
440.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
441.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
442.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
443.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
444.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
445.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
446.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
447.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
448.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
449.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
450.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
451.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
452.VAT-ZD(1)_v1-0E2013-01-01ePUAP
453.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
454.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
455.VAT-ZT(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
456.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
457.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
458.VAT-ZZ(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
FIN
459.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
460.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
461.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
462.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
463.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
464.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
465.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
466.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
467.NIP-2(10)_1-1E2014-12-01ePUAP
468.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
469.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
470.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
471.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
472.NIP-7(3)_1-1E2014-12-01ePUAP
473.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
ZAP
474.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
475.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
476.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
477.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
ZAW
478.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
479.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
480.NAD-ZP(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
481.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
482.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
483.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
484.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
485.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
486.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
487.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
488.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
489.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
490.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
491.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
492.ORD-IN2016-01-29ePUAP
493.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
494.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
495.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
496.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
497.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
498.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
499.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
500.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
501.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
502.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
503.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
504.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
505.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
506.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
507.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
508.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
509.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
510.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
Definicje
511.ElementarneTypyDanych_v2-0
512.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
513.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
514.SIG-2008_v2-0
515.SIG-VAP_v1-0
516.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
517.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
518.StrukturyDanych_v2-0
519.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
520.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
521.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
522.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
523.KodyCechKrajow_v1-1
524.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
525.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
526.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
527.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
528.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
529.KodyGmin_v1-0
530.KodyGmin_v2-0
531.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
532.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
533.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
534.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
535.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
536.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
537.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
538.KodyKrajow_v3-0
539.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
540.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
541.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
542.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
543.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
544.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
545.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
546.KodyPKD_v1-0
547.KodyPKD_v1-0EePUAP
548.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
549.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
550.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
551.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
552.OpisyTowarow_v1-0
553.OpisyTowarow_v2-0
554.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
555.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
556.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
557.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
558.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
559.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
560.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
561.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
562.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
563.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
564.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- podpis
565.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2016.04.28 8:00

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżnono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.