Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Publikacja: Dz. U. poz. 194
Tekst:   tekst rozporządzenia.pdf (696 KB)
Status: Nieobowiązujący
Data ogłoszenia: 2016-02-17
Data wejścia w życie: 2016-02-18
Informacje dodatkowe: Zaniechanie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2016 r.