Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


Publikacja: Dz. U. z 2014 r. poz. 1672
Tekst:   tekst rozporządzenia.pdf (1011 KB)
Status: Nieobowiązujący
Data ogłoszenia: 2014-11-28
Data wejścia w życie: 2015-01-01
Data uchylenia: 2016-01-01
Informacje dodatkowe: Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2014 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Powiązane

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

OSTATNIO DODANE