Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa


Publikacja: Dz. U. poz. 363
Tekst:   tekst rozporządzenia.pdf (260 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2018-02-13
Data wejścia w życie: 2018-02-14
Informacje dodatkowe: Zaniechanie ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 24 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

OSTATNIO DODANE