Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa


Publikacja: Dz. U. z 2015 r. poz. 251
Tekst:   pobierz.pdf (722 KB)
Status: Obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-02-24
Data wejścia w życie: 2015-02-28
Informacje dodatkowe: Jedynie przepis przejściowy - art. 4 - dotyczący przedawnienia do wydania decyzji z nieujawnionych przychodów w okresie od dnia 28 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. obowiązuje od dnia 28 lutego 2015 r.
Natomiast pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

OSTATNIO DODANE