Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec maja 2017 r. wyniosło 940.531,3 mln zł, co oznaczało spadek o 2.016,4 mln zł (0,2%) w porównaniu z końcem kwietnia 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w maju 2017 r. wyniósł 31,2%, tj. zmniejszył się o 0,6 pkt proc. względem kwietnia 2017 r.

  W maju 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,0%, tj. zmniejszył się o 0,6 pkt proc. względem kwietnia 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 21 sierpnia 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry