Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec kwietnia 2017 r. wyniosło 942.547,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 1.119,3 mln zł (0,1%) w porównaniu z końcem marca 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w kwietniu 2017 r. wyniósł 31,8%, tj. zmniejszył się o 0,3 pkt proc. względem marca 2017 r.

  W kwietniu 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,5%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. względem marca 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 20 lipca 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry