Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lipca 2018 r. wyniosło 946.563,8 mln zł, co oznaczało:
  • spadek o 9.580,8 mln zł (-1,0%) w lipcu 2018 r.,
  • wzrost o 18.090,8 mln zł (+1,9%) od początku 2018 r.

  W lipcu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,2%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. m/m i o 0,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

  W lipcu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 48,5%, co oznaczało spadek o 0,5 pkt proc. m/m i o 2,4 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

   

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. Kolejny numer ukaże się 21 października 2018 r.
   

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry