Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec maja 2018 r. wyniosło 962.023,0 mln zł, co oznaczało:
  • wzrost o 13.283,0 mln zł (+1,4%) w maju 2018 r.,
  • wzrost o 33.550,0 mln zł (+3,6%) od początku 2018 r.

  W maju 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,3%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 0,7 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

  W maju 2018 r. udział nierezydentów w długu Skarbu Państwa wyniósł 49,8%, co oznaczało spadek o 0,3 pkt proc.  w stosunku do poprzedniego miesiąca i 1,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.


  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. Kolejny numer ukaże się 20 sierpnia 2018 r.

   

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry