Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec stycznia 2017 r. wyniosło 930.056,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 1.395,0 mln zł (0,2%) w porównaniu z końcem grudnia 2016 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w styczniu 2017 r. wyniósł 33,6%, tj. zmniejszył się o 0,8 pkt proc. względem grudnia 2016 r.

  W styczniu 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,7%, tj. zmniejszył się o 0,7 pkt proc. względem grudnia 2016 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 20 kwietnia 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry