Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec stycznia 2018 r. wyniosło 934.688,9 mln zł i wzrosło o 6.217,1 mln zł (+0,7%) w porównaniu z końcem 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w styczniu 2018 r. wyniósł 30,5%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. względem grudnia 2017 r.

  W styczniu 2018 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 50,3%, tj. spadł się o 0,6 pkt proc. względem grudnia 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 20 kwietnia 2018 r.).
   

  .

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry