Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec sierpnia 2017 r. wyniosło 936.501,5 mln zł, co oznaczało spadek o 3.429,6 mln zł (0,4%) w porównaniu z końcem lipca 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w sierpniu 2017 r. wyniósł 31,4%, tj. pozostał bez zmian względem lipca 2017 r.

  W sierpniu 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,1%, tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. względem lipca 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 20 listopada 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry