Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lutego 2017 r. wyniosło 945.147,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 15.089,9 mln zł (1,6%) w porównaniu z końcem stycznia 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w lutym 2017 r. wyniósł 33,0%, tj. zmniejszył się o 0,5 pkt proc. względem stycznia 2017 r.

  W lutym 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,0%, tj. zmniejszył się o 0,7 pkt proc. względem stycznia 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 22 maja 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry