Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec listopada 2016 r. wyniosło 923.339,9 mln zł, co oznaczało wzrost o 12.589,5 mln zł (1,4%) w porównaniu z końcem października 2016 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w listopadzie 2016 r. wyniósł 34,3%, tj. zwiększył się o 0,6 pkt proc. względem października 2016 r.

  W listopadzie 2016 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 52,7%, tj. zmniejszył się o 0,8 pkt proc. względem października 2016 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 28 lutego 2017 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2017 Przejdź do góry