Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec listopada 2017 r. wyniosło 935.006,5 mln zł, co oznaczało wzrost o 2.998,1 mln zł (0,3%) w porównaniu z końcem października 2017 r.

  Udział długu zagranicznego w długu ogółem w listopadzie 2017 r. wyniósł 30,9%, tj. zmniejszył się o 0,6 pkt proc. względem października 2017 r.

  W listopadzie 2017 r. udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł 50,5%, tj. zmniejszył się o 0,9 pkt proc. względem października 2017 r.

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. (kolejny numer ukaże się 28 lutego 2018 r.).

  Pliki do pobrania

© Copyrights Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry