Publikacja struktur logicznych sprawozdań finansowych

Komputer

Publikacja struktur logicznych sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie Krajowej Administracji Skarbowej opublikowano struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych (link otwiera nowe okno w innym serwisie), o których mowa w art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*, który wchodzi w życie 1 października 2018 r.

Ważne: struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych, sporządzane zgodnie z MSR, o których mowa w art. 45 ust. 1h ustawy o rachunkowości (wchodzi w życie 1 października 2018 r.), należy sporządzać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

*Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry