Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej weszło w życie.
  • Dziękujemy serdecznie za słowa uznania od przedsiębiorców dla inicjatywy Ministerstwa Finansów. Jest nam niezmiernie miło, że możemy spełniać oczekiwania podatników w zakresie uproszczenia systemu podatkowego.
  • Publikujemy dodatkowe objaśnienia, które powinny pomóc przy wypełnieniu obowiązków związanych z przedłużeniem terminów.

Rozporządzenie przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych już obowiązuje

W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. poz. 555). Treść całego rozporządzenia oraz jego uzasadnienie znajduje się poniżej.

Słowa uznania od podatników

W pierwszej kolejności chcielibyśmy serdecznie podziękować za słowa uznania od przedsiębiorców dla inicjatywy Ministerstwa Finansów. To są niektóre z nich:

  • „Propozycja przedłożenia terminu na złożenie dokumentacji do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego stanowi wyraz zrozumienia i otwartości Ministra Finansów na postulaty przedsiębiorców. Konferencja Lewiatan pozytywnie ocenia inicjatywę" - Konfederacja Lewiatan;
  • „Sam projekt rozporządzenia stanowi krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uproszczenie systemu podatkowego i uwzględnienie ważnego interesu podatnika. Należy uznać za uzasadnione stanowisko projektodawcy dotyczące konieczności wydłużenia przedmiotowych terminów" - Związek Pracodawców Business Centre Club;
  • „Do skutków, jakie wywołuje opiniowane rozporządzenie, należy odnieść się pozytywnie i z pewnością zaproponowane rozporządzenie zostało pozytywnie przyjęte przez podatników" - Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych.

Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Jednocześnie poniżej publikujemy praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych wraz ze wzorem oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry