Interpretacja ogólna z 1 marca 2018 r. dotycząca wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni

Interpretacja ogólna z 1 marca 2018 r. dotycząca wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 marca 2018 r., DD6.8201.1.2018, dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., w zakresie określenia, czy przychód, o którym mowa w tym przepisie powstaje w sytuacji wniesienia do spółki (będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) lub spółdzielni wkładu pieniężnego.

Interpretację opublikowano w Dziennku Urzędowym MInistra Finansów z 2 marca 2018 r. pod poz. 17 (link przenosi do dokumentu).

 

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry