Produkt zwany „brown fused alumina slag” - kod CN 7202 29 90

Produkt zwany „brown fused alumina slag” - kod CN 7202 29 90

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 74 z 16 marca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/407 z dnia 14 marca2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej.
Zgodnie z tym rozporządzeniem do kodu CN 7202 29 90 został zaklasyfikowany produkt zwany „brown fused alumina slag", będący produktem ubocznym uzyskiwanym w trakcie produkcji elektrokorundu zwykłego w piecach elektrycznych. W jego skład wchodzi 75 % masy żelaza, 15 % masy krzemu, 5 % masy tytanu, 3 % masy glinu i 2 % masy innych metali. Jest on
stosowany do koncentracji rud metali przez selektywną flotację w procesie separacji grawimetrycznej.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry