Kursy średnie do ustalania wartości celnej (art. 53 ust. 1 lit. a) UKC), stosowane od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kursy średnie do ustalania wartości celnej (art. 53 ust. 1 lit. a) UKC), stosowane od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. UE L 343 z 29.12.2015 r.)

Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry