Zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 164 z 27 czerwca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Rady (UE) 2017/1134 z 20 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie będzie stosowane od 1 lipca 2017 r.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry