Wyszukiwarka listów emisyjnych - bony i obligacje hurtowe

  Wyszukiwarka listów emisyjnych - bony i obligacje hurtowe

  Wyszukiwarka listów emisyjnych - bony i obligacje hurtowe

  Szczegółowe warunki poszczególnych emisji Skarbowych Papierów Wartościowych takie jak: data wykupu, rodzaj oprocentowania, waluta emisji i maksymalna jej wartość są określane każdorazowo w listach emisyjnych wydawanych przez Ministra Finansów.

  Podanie listu emisyjnego do publicznej wiadomości, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, jest warunkiem dojścia emisji do skutku.

  Aplikacja umożliwia wyszukiwanie listów emisyjnych (po seriach) obligacji i bonów skarbowych.

  Jak wyszukać list emisyjny?

  Wyszukiwanie po kodzie ISIN:
  1) w pole "ISIN" należy wpisać pełny kod instrumentu,
  2) kliknąć "Szukaj".

  Wyszukiwanie po seriach:
  1) należy wybrać "Papier" - w przypadku bonów i obligacji hurtowych należy wyszukać jeden z poniższych rodzajów:

  Emisje pozostające w zadłużeniu: Emisje zakończone: Emisje specjalne:
  BS - bon skarbowy;
  OK - obligacja zerokuponowa;
  PS - obligacja stałoprocentowa;
  DS - obligacja stałoprocentowa;
  WS - obligacja stałoprocentowa;
  WZ - obligacja zmiennoprocentowa (WIBOR);
  IZ - obligacja indeksowana stopą inflacji;
  PP - private placement.
  DZ - obligacja zmiennoprocentowa;
  AS - obligacja stałoprocentowa;
  IR - obligacja indeksowana stopą inflacji;
  OS - obligacja stałoprocentowa;
  PPJ - obligacja indeksowana stopą inflacji;
  PPT - obligacja zmiennoprocentowa;
  TP - obligacja zmiennoprocentowa.

  Serie:
  CK, DB, DK, KK, KO, OB (w tym OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OL, OM, ON, OP, OR, OT, OU i OW), PK, SK, TK.


  2) należy dodatkowo wybrać "Serię" by zawęzić wyniki wyszukiwania:
  - dla bonów skarbowych (BS) - format BSRRRRMMDD (data wykupu bonu: rok - RRRR, miesiąc - MM, dzień - DD);
  - dla obligacji - format XXMMRR (typ papieru - XX, miesiąc wykupu - MM, rok wykupu - RR)

Wyszukiwarka listów emisyjnych