Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lipcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lipcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
- kapitał – równowartość 409,2 mln EUR (1 771,9 mln PLN),
- odsetki – równowartość 211,4 mln EUR (918,7 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lipca 2018 r. wyniósł łącznie 3 377,9 mln EUR (14 450,2 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry