Statystyka rynku wtórnego

  Statystyka rynku wtórnego

  We wrześniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 0,2% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 917,9 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (95,6%), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów stanowił 4,4%, a udział GPW wyniósł 0,004%.

  Wartość transakcji na rynku wtónym

   

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym we wrześniu 2018 r. (mln zł)
    Rynek nieregulowany Treasury BondSpot Poland GPW Razem
  Obligacje skarbowe 877 488,35 40 352,50 41,15 917 882,00


  Dane pochodzą z KDPW i GPW. Dane z KDPW prezentowane są według daty rozliczenia, natomiast dane z GPW prezentowane są według daty zawarcia transakcji.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje_po_typach_rynków.xlsx i obejmują okres grudzień 2009 - wrzesień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2018 r.

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji i bonów skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym we wrześniu 2018 r. (mln zł)
    Outright Sell-buy-back Repo Razem
  Obligacje skarbowe 230 422,86 569 359,01 118 596,62 918 378,49
  Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 230 422,86 569 359,01 118 596,62 918 378,49


  Dane pochodzą z KDPW i prezentowane są według daty rozliczenia.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje.xlsm i obejmują okres lipiec 2004 - wrzesień 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.10.2018 r.

  Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry