Statystyka rynku wtórnego

  Statystyka rynku wtórnego

  W lipcu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wzrosła o 8,2% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 975,7 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (97,0%), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów stanowił 3,0%, a udział GPW wyniósł 0,004%.

  Wartość transakcji na rynku wtónym

   

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w lipcu 2018 r. (mln zł)
    Rynek nieregulowany Treasury BondSpot Poland GPW Razem
  Obligacje skarbowe 946 025,36 29 675,00 36,10 975 736,46


  Dane pochodzą z KDPW i GPW. Dane z KDPW prezentowane są według daty rozliczenia, natomiast dane z GPW prezentowane są według daty zawarcia transakcji.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje_po_typach_rynków.xlsx i obejmują okres grudzień 2009 - lipiec 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.08.2018 r.

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji i bonów skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w lipcu 2018 r. (mln zł)
    Outright Sell-buy-back Repo Razem
  Obligacje skarbowe 253 068,06 603 340,01 119 704,48 976 112,54
  Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 253 068,06 603 340,01 119 704,48 976 112,54


  Dane pochodzą z KDPW i prezentowane są według daty rozliczenia.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje.xlsm i obejmują okres lipiec 2004 - lipiec 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 31.08.2018 r.

  Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry