Statystyka rynku wtórnego

  Statystyka rynku wtórnego

  W maju wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wzrosła o 0,1% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 881,8 mld zł. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (97,5%), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów stanowił 2,5%, a udział GPW wyniósł 0,003%.

  Wartość transakcji na rynku wtónym

   

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w maju 2018 r. (mln zł)
    Rynek nieregulowany Treasury BondSpot Poland GPW Razem
  Obligacje skarbowe 860 053,66 21 725,00 30,36 881 809,02


  Dane pochodzą z KDPW i GPW. Dane z KDPW prezentowane są według daty rozliczenia, natomiast dane z GPW prezentowane są według daty zawarcia transakcji.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje_po_typach_rynków.xlsx i obejmują okres grudzień 2009 - maj 2018 r.

  Ostatnia aktualizacja - 29.06.2018 r.

  Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji i bonów skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym w maju 2018 r. (mln zł)
    Outright Sell-buy-back Repo Razem
  Obligacje skarbowe 239 737,49 579 185,60 63 252,63 882 175,72
  Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Razem 239 737,49 579 185,60 63 252,63 882 175,72


  Dane pochodzą z KDPW i prezentowane są według daty rozliczenia.

  Dane archiwalne znajdują się w pliku transakcje.xlsm i obejmują okres lipiec 2004 - maj 2018 r.
  Ostatnia aktualizacja - 29.06.2018 r.

  Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej.

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry