Uwaga !

PRÓBUJESZ SIĘ POŁĄCZYĆ Z NIELEGALNĄ STRONĄ INTERNETOWĄ
DOSTĘP DO STRONY ZOSTAŁ ZABLOKOWANY

Ta domena internetowa została wpisana do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych.
Pełna lista nazw domen wpisanych do Rejestru jest dostępna na stronie hazard.mf.gov.pl

UCZESTNICTWO W NIELEGALNYCH GRACH HAZARDOWYCH JEST PRZESTĘPSTWEM SKARBOWYM

Udział w zagranicznej grze hazardowej [1] lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia [2], podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych [3].
Uczestnik nielegalnie urządzanej gry hazardowej podlega też karze pieniężnej [4] w wysokości 100% uzyskanej wygranej bez pomniejszenia o wpłacone stawki [5].

Legalnie można uczestniczyć jedynie w grach urządzanych przez podmioty posiadające zezwolenie na domenach wymienionych na stronie Portalu Podatkowego.


Przypisy:
[1] zgodnie z art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego
[2] zgodnie z art. 109 kodeksu karnego skarbowego
[3] zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego, według stanu na 15 lipca 2021 roku kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do  4 479 984,00 złotych
[4] zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych
[5] zgodnie z art. 89 ust. 4 pkt 5 ustawy o grach hazardowych


Informacja dla operatorów telekomunikacyjnych:
Adres, na który należy przekierować próby połączenia się z domeną umieszczoną w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych to: http://145.237.235.240/