Hot news
Zamknij

Rozliczenie 1% PIT za 2017 r. na organizacje pożytku publicznego

Rozliczenie 1% PIT za 2017 r. na organizacje pożytku publicznego

Na stronie finanse.mf.gov.pl można już znaleźć coroczną informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego organizacjom pożytku publicznego. Informacja dotyczy rozliczenia podatku za 2017 rok.

Zawiera ona w szczególności wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały ww. kwoty, z podaniem ich sum - zał 2.

Dodatkowo podaje się informację o liczbie podatników, którzy przekazali 1% należnego podatku na poszczególne organizacje pożytku publicznego - zał. 1.

Informacja została zamieszczona w części Statystyki w folderze dotyczącym danych za rok 2017.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry