Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w czerwcu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w czerwcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych: - kapitał – równowartość 2 180,1 mln EUR (9 348,8 mln PLN),
- odsetki – równowartość 152,0 mln EUR (651,6 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2018 r. wyniósł łącznie 2 217,8 mln EUR (9 673,0 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry