Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w kwietniu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w kwietniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 51,9 mln EUR (218,3 mln PLN),
- odsetki – równowartość 277,1 mln EUR (1.159,8 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł łącznie 5.007,6 mln EUR (21.134,0 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry