Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lutym 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w lutym 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w lutym 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 12,9 mln EUR (53,8 mln PLN),
- odsetki – równowartość 76,5 mln EUR (318,8 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2018 r. wyniósł łącznie 7.425,9 mln EUR (31.024,7 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry