Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w maju 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w maju 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w maju 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 992,7 mln EUR (4237,4 mln PLN),
- odsetki – równowartość 80,7 mln EUR (344,2 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec maja 2018 r. wyniósł łącznie 3 896,5 mln EUR (16 831,0 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry