Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w marcu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w marcu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 24,7 mln EUR (104,2 mln PLN),
- odsetki – równowartość 188,0 mln EUR (795,3 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec marca 2018 r. wyniósł łącznie 5.247,5 mln EUR (22.083,9 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry