Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w styczniu 2018 r.

Komunikat ws. stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa w styczniu 2018 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1. W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu 2018 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

- kapitał – równowartość 65,9 mln EUR (274,6 mln PLN),
- odsetki – równowartość 528,9 mln EUR (2 207,6 mln PLN).

2. Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec stycznia 2018 r. wyniósł łącznie 6.261,9 mln EUR (25.979,4 mln PLN).

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry