e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Do końca 2017 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 68 mln. dokumentów.

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Skarbową w formie elektronicznej.

 

Deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną korzystając z:

Konto podatnika na Portalu Podatkowym Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR Formularze elektroniczne Aplikacja e-Deklaracje Desktop Uniwersalna Bramka Dokumentów

 

Ponadto, drogą elektroniczną można składać deklaracje bezpośrednio z systemów finansowo - księgowych przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, a także korzystając z oprogramowania dostarczonego przez innych producentów.

UWAGA: Najnowsza niezbędna wersja Wtyczki (plugin) do składania deklaracji w 2018 r. dostępna jest w sekcji Do pobrania. Prosimy o  jej pobranie i instalację przed wypełnieniem i wysłaniem deklaracji.

 

Najważniejsze informacje przed wypełnieniem i wysłaniem formularza podatkowego przez Internet

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane deklaracje z użyciem:

 • konta podatnika na Portalu Podatkowym, na którym są dostępne formularze elektroniczne online. Z własnego konta można wysłać z użyciem pomocnego kreatora formularze w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, które można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub nowym podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym.


  Dostępne są także formularze aktualizacyjne NIP i ZAP-3 oraz wniosek o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP-5/W, które można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 • formularzy elektronicznych:
  • interaktywnego dostępnego w formacie .pdf, który należy pobrać z zakładki e-Deklaracje, sekcja Formularze - niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in), dostępnej w zakładce „Do pobrania".
  • formularza online.
   Formularz online umożliwia złożenie formularzy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej w zakresie czynności dokonanych od roku 01.09.2014 r. (wniosku PIT-16).

  Formularze elektroniczne mogą być podpisane danymi autoryzującymi (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących)  lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Aktualne formularze elektroniczne dostępne są w zakładce „Formularze".

 • usługi Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38, która umożliwia złożenie zeznania przygotowanego przez Administrację Skarbową.
 • formularza interaktywnego dostępnego w formacie .pdf. Przed wypełnieniem interaktywnego formularza pobranego ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl zakładka e-Deklaracje, sekcja Formularze - niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in), dostępnej w zakładce „Do pobrania".
  Aktualne formularze interaktywne deklaracji i zeznań dostępne są w zakładce „Formularze".
 • aplikacji e-Deklaracje Desktop, która umożliwia wyłącznie osobom fizycznych wypełnienie i wysłanie deklaracji drogą elektroniczną podpisanych "danymi autoryzującymi" (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących).
  W zakładce „Do pobrania" udostępniona jest aktualna wersja aplikacji e-Deklaracje Desktop.
 • Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD), która umożliwia płatnikom PIT wysłanie droga elektroniczną zbiorczych informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40.

Przed wypełnieniem interaktywnego formularza pobranego ze strony www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze niezbędne jest pobranie i zainstalowanie aktualnej Wtyczki (plug-in).