Nowe wzory formularzy interaktywnych VAT-7(18) i VAT-7K(12)

Ministerstwo Finansów informuje, że w Repozytorium CRWDE na platformie ePUAP opublikowane zostały w dniach 27-28.08.2018 r. nowe wzory dokumentów:

VAT-7(18)

VAT-7K(12)

W związku z  powyższym prosimy o używanie aktualnych wersji formularzy elektronicznych  VAT -7(18) (nazwa pliku VAT-7(18)_v1-1E_2018.pdf) i VAT -7K(12) (nazwa pliku VAT-7K(12)_v1-2E_2018.pdf) zamieszczonych na stronie Portalu Podatkowego.

Składanie deklaracji przy użyciu wcześniejszych wersji formularzy VAT-7(18) i VAT-7K(12) (nazwy plików inne niż VAT-7(18)_v1-1E_2018.pdf i VAT-7K(12)_v1-2E_2018.pdf) skutkować będzie otrzymaniem komunikatu o błędzie „Status: 401 Opis: Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd  [Typ dokumentu jest nieprawidłowy]"