e-Deklaracje dla płatników

Od 2015 r. płatnicy i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, zobowiązani są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych wyłącznie w sposób elektroniczny. .

Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje ich krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

Poniższe informacje pozwolą na zapoznanie się z wprowadzonymi obowiązkami i zmianami oraz na prawidłowe wywiązanie się z obowiązków względem administracji skarbowej.

 

 

Link do podstrony Płatnik PIT dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników
Link do podstrony Płatnik PIT dla WIĘCEJ niż 5 podatników
Link do podstrony Bramka UBD
Link do podstrony Infolinia i Pomoc Techniczna