Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.


L.p.Struktura dokumentu XMLZa okresePUAP
oddo
CIT
1.CIT-6AR(1)_v1-02008-01-01
2.CIT-6AR(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
3.CIT-6AR(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
4.CIT-6AR(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
5.CIT-6AR(4)_v1-0E2018-07-31ePUAP
6.CIT-6R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
7.CIT-6R(2)_v1-02010-01-01
8.CIT-6R(2)_v2-0E2010-01-01ePUAP
9.CIT-6R(3)_v1-0E2015-01-01ePUAP
10.CIT-6R(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
11.CIT-6R(5)_v1-0E2018-07-31ePUAP
12.CIT-8(21)_v2-12007-01-01
13.CIT-8(21)_v3-2E2009-11-01ePUAP
14.CIT-8(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
15.CIT-8(23)_v2-0E2016-01-01ePUAP
16.CIT-8(24)_v2-0E2016-03-05ePUAP
17.CIT-8(24)_v3-0E2017-02-06ePUAP
18.CIT-8(24)_v4-0E2017-06-20ePUAP
19.CIT-8(25)_v1-0E2017-09-26ePUAP
20.CIT-8(26)_v1-0E2018-08-09ePUAP
21.CIT-8A(8)_v1-02007-01-01
22.CIT-8A(8)_v2-2E2009-11-01ePUAP
23.CIT-8A(9)_v1-0E2015-01-01ePUAP
24.CIT-8A(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
25.CIT-8A(11)_v1-0E2016-03-05ePUAP
26.CIT-8A(12)_v1-0E2017-09-26ePUAP
27.CIT-8AB(1)_v1-0E2018-08-09ePUAP
28.CIT-8B(7)_v1-02007-01-01
29.CIT-8B(7)_v2-2E2009-11-01ePUAP
30.CIT-8B(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
31.CIT-8B(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
32.CIT-8B(10)_v1-0E2016-03-05ePUAP
33.CIT-8B(11)_v1-0E2017-01-01ePUAP
34.CIT-9R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
35.CIT-9R(2)_v1-02010-01-012012-01-22
36.CIT-9R(3)_v1-0E2010-02-07ePUAP
37.CIT-9R(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
38.CIT-9R(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
39.CIT-9R(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
40.CIT-10R(1)_v1-12008-01-012009-12-31
41.CIT-10Z(1)_v1-12010-01-01
42.CIT-10Z(1)_v2-1E2010-01-01ePUAP
43.CIT-10Z(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
44.CIT-10Z(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
45.CIT-10Z(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
46.CIT-11R(1)_v1-02008-01-01
47.CIT-11R(1)_v2-0E2010-01-01ePUAP
48.CIT-11R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
49.CIT-11R(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
50.CIT-11R(4)_v1-0E2018-08-01ePUAP
51.CIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
52.CIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
53.CIT-D(3)_v2-02007-01-01
54.CIT-D(3)_v3-0E2009-11-01ePUAP
55.CIT-D(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
56.CIT-D(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
57.CIT-D(6)_v1-0E2018-08-14ePUAP
58.CIT-ST(7)_v1-02007-01-01
59.CIT-ST(7)_v1-2E2009-11-012014-08-31ePUAP
60.CIT-ST(7)_v2-0E2014-01-01ePUAP
61.CIT-ST(7)_v5-0E2018-07-13ePUAP
62.CIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
63.CIT-VC(1)_v1-0E2014-03-03ePUAP
64.IFT-2(4)_v1-02008-01-012009-12-31
65.IFT-2(5)_v1-02010-01-01
66.IFT-2(5)_v1-0E2012-01-01ePUAP
67.IFT-2(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
68.IFT-2(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
69.IFT-2(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
70.IFT-2R(4)_v1-02007-01-012009-12-31
71.IFT-2R(5)_v1-02010-01-01
72.IFT-2R(5)_v1-0E2011-01-01ePUAP
73.IFT-2R(6)_v1-0E2015-01-01ePUAP
74.IFT-2R(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
75.IFT-2R(8)_v1-0E2018-07-31ePUAP
Załączniki
76.CIT-8_O(8)_Z_v2-02007-01-01
77.CIT-8_O(9)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
78.CIT-8_O(10)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
79.CIT-8_O(11)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
80.CIT-BR(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
81.CIT-D(3)_Z_v2-02007-01-01
82.CIT-D(4)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
83.CIT-D(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
84.CIT-ST(7)_Z_v1-02007-01-01
85.CIT-ST(7)_Z_v3-0E2016-01-01ePUAP
86.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-02009-11-01
87.CIT-ST_A(5)_ZM_v1-0E2012-01-01ePUAP
88.CIT-ST_A(5)_Z_v1-02009-11-01
PIT
89.IFT-1(7)_v1-02008-01-01
90.IFT-1(8)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
91.IFT-1(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
92.IFT-1(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
93.IFT-1(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
94.IFT-1(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
95.IFT-1(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
96.IFT-1R(7)_v1-02007-01-012010-12-31
97.IFT-1R(8)_v1-0E2011-01-012012-03-30ePUAP
98.IFT-1R(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
99.IFT-1R(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
100.IFT-1R(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
101.IFT-1R(12)_v1-0E2015-01-01ePUAP
102.IFT-1R(13)_v1-0E2016-01-01ePUAP
103.IFT-3(4)_v1-12008-01-012011-12-31
104.IFT-3(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
105.IFT-3(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
106.IFT-3(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
107.IFT-3(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
108.IFT-3R(4)_v1-12007-01-012011-12-31
109.IFT-3R(5)_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
110.IFT-3R(6)_v1-0E2012-01-01ePUAP
111.IFT-3R(7)_v1-1E2015-01-01ePUAP
112.IFT-3R(8)_v1-0E2017-03-14ePUAP
113.PIT-4R(1)_v2-02007-01-012008-12-31
114.PIT-4R(2)_v1-02008-01-012009-12-31
115.PIT-4R(3)_v1-02009-01-01
116.PIT-4R(3)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
117.PIT-4R(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
118.PIT-4R(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
119.PIT-4R(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
120.PIT-4R(7)_v1-0E2018-03-09ePUAP
121.PIT-6(8)_v1-02008-01-012008-12-31
122.PIT-6(8)_v2-02009-01-012011-12-31
123.PIT-6(9)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
124.PIT-6(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
125.PIT-6(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
126.PIT-6(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
127.PIT-8C(3)_v1-02008-01-012010-12-31
128.PIT-8C(4)_v1-02011-01-012011-12-31
129.PIT-8C(5)_v1-1E2012-01-012013-10-24ePUAP
130.PIT-8C(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
131.PIT-8C(7)_v1-0E2014-01-01ePUAP
132.PIT-8C(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
133.PIT-8S(3)_v1-02008-01-012011-04-30
134.PIT-11(16)_K_v1-02008-01-012008-12-31
135.PIT-11(16)_v1-02008-01-012008-12-31
136.PIT-11(17)_K_v1-02009-01-012010-12-31
137.PIT-11(17)_v1-12009-01-012010-12-31
138.PIT-11(18)_K_v1-02011-01-012011-12-11
139.PIT-11(18)_v1-02011-01-012011-12-11
140.PIT-11(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
141.PIT-11(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
142.PIT-11(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
143.PIT-11(22)_v1-1E2015-01-01ePUAP
144.PIT-11(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
145.PIT-11A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
146.PIT-11K(19)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
147.PIT-11K(20)_v1-0E2013-01-01ePUAP
148.PIT-11K(21)_v1-0E2014-01-01ePUAP
149.PIT-11K(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
150.PIT-11K(23)_v1-0E2016-01-01ePUAP
151.PIT-14(5)_v1-02008-01-012011-12-12
152.PIT-14(6)_v1-0E2011-01-012013-11-21ePUAP
153.PIT-14(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
154.PIT-36(12)_v1-02007-01-012007-12-31
155.PIT-36(12)_v2-02008-01-012008-12-31
156.PIT-36(14)_v1-02008-01-012008-12-31
157.PIT-36(14)_v2-02009-01-012009-12-31
158.PIT-36(16)_v1-02010-01-012010-12-31
159.PIT-36(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
160.PIT-36(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
161.PIT-36(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
162.PIT-36(20)_v1-1E2014-01-01ePUAP
163.PIT-36(22)_v1-0E2015-01-01ePUAP
164.PIT-36(23)_v1-1E2016-04-02ePUAP
165.PIT-36(24)_v1-0E2017-08-24ePUAP
166.PIT-36(25)_v1-0E2018-01-01ePUAP
167.PIT-37(12)_v1-02007-01-012007-12-31
168.PIT-37(12)_v2-02008-01-012008-12-31
169.PIT-37(14)_v1-02008-01-012008-12-31
170.PIT-37(14)_v2-02009-01-012009-12-31
171.PIT-37(16)_v1-02010-01-012010-12-31
172.PIT-37(17)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
173.PIT-37(18)_v1-0E2012-01-012012-12-06ePUAP
174.PIT-37(19)_v1-0E2013-10-01ePUAP
175.PIT-37(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
176.PIT-37(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
177.PIT-37(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
178.PIT-37(23)_v1-0E2016-04-02ePUAP
179.PIT-37(24)_v1-0E2018-01-01ePUAP
180.PIT-40(16)_v1-02008-01-012008-12-31
181.PIT-40(16)_v2-02009-01-012011-12-11
182.PIT-40(17)_v1-0E2011-01-012013-11-24ePUAP
183.PIT-40(19)_v1-0E2013-01-01ePUAP
184.PIT-40(20)_v1-0E2014-01-01ePUAP
185.PIT-40(21)_v1-0E2015-01-01ePUAP
186.PIT-40(22)_v1-0E2016-01-01ePUAP
187.PIT-40A(18)_v1-0E2015-02-14ePUAP
188.PIT-CFC(1)_v1-0E2015-01-01ePUAP
189.PIT-CFC(2)_v1-1E2016-01-01ePUAP
190.PIT-R(13)_v1-02008-01-012010-12-31
191.PIT-R(14)_v1-02011-01-012011-12-10
192.PIT-R(15)_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
193.PIT-R(16)_v1-0E2013-01-01ePUAP
194.PIT-R(17)_v1-0E2014-01-01ePUAP
195.PIT-R(18)_v1-0E2015-01-01ePUAP
196.PIT-TP(2)_v1-0E2018-08-14ePUAP
Załączniki
197.IFT-A(2)_Z_v1-02007-01-012011-12-31
198.IFT_A(3)_Z_v1-0E2012-01-012012-03-30ePUAP
199.IFT_A(4)_Z_v1-0E2012-03-312014-12-31ePUAP
200.IFT_A(5)_Z_v1-1E2015-01-01ePUAP
201.PIT-2K(4)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
202.PIT-2K(5)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
203.PIT-2K(6)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
204.PIT-2K(7)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
205.PIT-2K(8)_Z_v2-0E2014-01-01ePUAP
206.PIT-R(13)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
207.PIT-R(14)_Z_v1-02011-01-012011-12-10
208.PIT-R(15)_Z_v1-0E2011-01-012013-10-25ePUAP
209.PIT-R(16)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
210.PIT-R(17)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
211.PIT-R(18)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
212.PIT_B(10)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
213.PIT_B(11)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
214.PIT_B(13)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
215.PIT_BR(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
216.PIT_BR(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
217.PIT_B(14)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
218.PIT_D(19)_Z_v1-02007-01-012007-12-31
219.PIT_D(20)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
220.PIT_D(21)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
221.PIT_D(22)_Z_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
222.PIT_D(23)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
223.PIT_D(24)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
224.PIT_D(25)_Z_v1-0E2015-01-01ePUAP
225.PIT_D(26)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
226.PIT_DS(1)_Z36_v1-0E2016-01-01ePUAP
227.PIT_DS(1)_Z36L_v1-0E2016-01-01ePUAP
228.PIT_M(4)_Z_v1-02007-01-012010-12-31
229.PIT_M(5)_Z_v1-0E2011-01-01ePUAP
230.PIT_M(6)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
231.PIT_M(7)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
232.PIT_O(15)_Z3X_v1-02007-01-012007-12-31
233.PIT_O(16)_Z3X_v1-02008-01-012009-12-31
234.PIT_O(17)_Z3X_v1-02010-01-012010-12-31
235.PIT_O(18)_Z3X_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
236.PIT_O(19)_Z3X_v1-0E2013-01-01ePUAP
237.PIT_O(20)_Z3X_v1-0E2014-01-01ePUAP
238.PIT_O(21)_Z3X_v1-0E2015-01-01ePUAP
239.PIT_O(22)_Z3X_v1-0E2016-01-01ePUAP
240.PIT-OP(1)_v1-1E2017-03-15ePUAP
241.PIT_UZ(1)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
242.PIT-WZ(1)_v1-0E2017-03-14ePUAP
243.PIT_Z(2)_Z36_v1-02007-01-012010-12-31
244.PIT_Z(3)_Z36_v1-0E2011-01-012012-12-06ePUAP
245.PIT_Z(4)_Z36_v1-0E2013-01-01ePUAP
246.PIT_Z(5)_Z36_v1-0E2014-01-01ePUAP
247.PIT_Z(6)_Z36_v2-0E2015-01-01ePUAP
248.PIT_ZG(2)_Z36_v1-02007-01-012007-12-31
249.PIT_ZG(3)_Z36_v1-02008-01-012010-12-31
250.PIT_ZG(4)_Z36_v1-0E2011-01-01ePUAP
251.PIT_ZG(5)_Z36_v2-0E2014-01-01ePUAP
252.SSE-R(4)_Z_v1-0E2007-01-01ePUAP
253.SSE-R(5)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
254.SSE-R_A(2)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
255.SSE_A(1)_Z_v2-0E2007-01-01ePUAP
PPW
256.PIT-38(4)_v1-02007-01-012007-12-31
257.PIT-38(5)_v1-02008-01-012009-12-31
258.PIT-38(6)_v1-02010-01-012010-12-31
259.PIT-38(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
260.PIT-38(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
261.PIT-38(9)_v1-0E2013-01-012013-12-31ePUAP
262.PIT-38(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
263.PIT-38(11)_v1-1E2015-01-01ePUAP
264.PIT-38(12)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
265.PIT_ZG(2)_Z38_v1-02007-01-012007-12-31
266.PIT_ZG(3)_Z38_v1-02008-01-012010-12-31
267.PIT_ZG(4)_Z38_v1-0E2011-01-01ePUAP
268.PIT_ZG(5)_Z38_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPL
269.PIT-6L(8)_v1-02008-01-012008-12-31
270.PIT-6L(8)_v2-02009-01-012011-12-31
271.PIT-6L(9)_v1-0E2012-01-012013-10-09ePUAP
272.PIT-6L(10)_v1-0E2013-01-01ePUAP
273.PIT-6L(11)_v1-0E2014-01-01ePUAP
274.PIT-36L(4)_v1-02007-01-012007-12-31
275.PIT-36L(5)_v1-02008-01-012010-12-31
276.PIT-36L(6)_v1-02010-01-012010-12-31
277.PIT-36L(7)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
278.PIT-36L(8)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
279.PIT-36L(9)_v1-0E2013-12-10ePUAP
280.PIT-36L(10)_v1-0E2014-01-01ePUAP
281.PIT-36L(11)_v1-0E2015-01-01ePUAP
282.PIT-36L(12)_v1-0E2016-04-02ePUAP
283.PIT-36L(13)_v1-0E2017-08-24ePUAP
284.PIT-36L(14)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
285.PIT_B(10)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
286.PIT_B(11)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
287.PIT_B(13)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
288.PIT_B(14)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
289.PIT_Z(2)_Z36L_v1-02007-01-012010-12-31
290.PIT_Z(3)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
291.PIT_Z(5)_Z36L_v1-0E2014-01-01ePUAP
292.PIT_Z(6)_Z36L_v2-0E2015-01-01ePUAP
293.PIT_ZG(2)_Z36L_v1-02007-01-012007-12-31
294.PIT_ZG(3)_Z36L_v1-02008-01-012010-12-31
295.PIT_ZG(4)_Z36L_v1-0E2011-01-01ePUAP
296.PIT_ZG(5)_Z36L_v2-0E2014-01-01ePUAP
PPR
297.PIT-8AR(1)_v2-02007-01-012011-12-31
298.PIT-8AR(1)_v1-1E2011-01-012011-12-31ePUAP
299.PIT-8AR(2)_v1-0E2012-01-012013-10-24ePUAP
300.PIT-8AR(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
301.PIT-8AR(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
302.PIT-8AR(5)_v1-0E2015-01-01ePUAP
303.PIT-8AR(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
304.PIT-23(5)_v1-02008-01-012011-12-31
305.PIT-23(6)_v1-0E2012-01-012012-01-14ePUAP
306.PIT-39(1)_v1-12009-01-012009-12-31
307.PIT-39(2)_v1-02010-01-012010-12-31
308.PIT-39(3)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
309.PIT-39(4)_v1-0E2012-01-012013-11-24ePUAP
310.PIT-39(5)_v1-0E2013-12-10ePUAP
311.PIT-39(6)_v1-0E2014-01-01ePUAP
312.PIT-39(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
313.PIT-39(8)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
314.PIT_ZG(3)_Z39_v1-02009-01-012010-12-31
315.PIT_ZG(4)_Z39_v1-0E2011-01-01ePUAP
316.PIT_ZG(5)_Z39_v1-0E2014-01-01ePUAP
PPD
317.PIT-19A(4)_v1-02008-01-012010-12-31
318.PIT-19A(5)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
319.PIT-19A(6)_v1-0E2013-01-01ePUAP
320.PIT-19A(7)_v1-0E2015-01-01ePUAP
321.PIT-19A(8)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PPE
322.PIT-28(14)_v1-12008-01-012009-12-31
323.PIT-28(15)_v1-02010-01-012010-12-31
324.PIT-28(16)_v1-1E2011-01-012013-11-27ePUAP
325.PIT-28(17)_v1-0E2013-01-01ePUAP
326.PIT-28(18)_v1-0E2014-01-01ePUAP
327.PIT-28(19)_v2-0E2016-01-01ePUAP
328.PIT-28(20)_v1-0E2018-01-01ePUAP
Załączniki
329.PIT-28_A(11)_Z_v1-02008-01-012009-12-31
330.PIT-28_A(12)_Z_v1-02010-01-012010-12-31
331.PIT-28_A(13)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
332.PIT-28_A(14)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
333.PIT-28_A(15)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
334.PIT-28_A(16)_Z_v2-0E2015-01-01ePUAP
335.PIT-28_B(10)_Z_v1-02008-01-012010-12-31
336.PIT-28_B(11)_Z_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
337.PIT-28_B(12)_Z_v1-0E2013-01-01ePUAP
338.PIT-28_B(13)_Z_v1-0E2014-01-01ePUAP
339.PIT-28_B(14)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
340.PIT_O(16)_Z28_v1-02008-01-012009-12-31
341.PIT_O(17)_Z28_v1-02010-01-012010-12-31
342.PIT_O(18)_Z28_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
343.PIT_O(19)_Z28_v1-0E2013-01-01ePUAP
344.PIT_O(20)_Z28_v1-0E2014-01-01ePUAP
345.PIT_O(21)_Z28_v1-0E2015-01-01ePUAP
346.PIT_O(22)_Z28_v1-0E2016-01-01ePUAP
KP
347.PIT-16(9)_v1-02009-01-012011-12-31
348.PIT-16(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
349.PIT-16(9)_ZL_v1-02009-01-01
350.PIT-16(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
351.PIT-16(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
352.PIT-16(13)_v1-0E2015-01-01ePUAP
353.PIT-16(14)_v1-0E2016-01-01ePUAP
354.PIT-16A(5)_v1-02008-01-012010-12-31
355.PIT-16A(6)_v1-0E2011-01-012013-11-27ePUAP
356.PIT-16A(7)_v1-0E2013-01-01ePUAP
357.PIT-16A(8)_v1-0E2015-01-01ePUAP
358.PIT-16A(9)_v1-0E2016-01-01ePUAP
359.PIT-16Z(9)_v1-0E2011-01-012011-12-31ePUAP
360.PIT-16Z(10)_v1-0E2012-01-012014-01-03ePUAP
361.PIT-16Z(12)_v1-0E2014-01-01ePUAP
362.PIT-16Z(13)_v1-1E2015-01-01ePUAP
GL
363.POG-3A(2)_v2-02008-01-012008-12-31
364.POG-3A(3)_v1-12009-01-012009-10-30
365.POG-3C(2)_v1-02008-01-012008-12-31
366.POG-3C(3)_v1-02009-01-012009-10-30
367.POG-3D(2)_v1-02008-01-012008-12-31
368.POG-3D(3)_v1-02009-01-012009-10-30
369.POG-R(2)_v1-02008-01-012008-12-31
370.POG-R(3)_v1-02009-01-012009-10-30
PCC
371.PCC-2(3)_v1-02008-01-012008-12-31
372.PCC-2(4)_v1-02009-01-012011-12-31
373.PCC-2(5)_v1-0E2011-12-01ePUAP
374.PCC-2(7)_v1-2E2016-01-01ePUAP
375.PCC-2(7)_v2-0E2017-01-18ePUAP
376.PCC-2(7)_v3-0E2018-01-26ePUAP
377.PCC-3(1)_v1-02008-01-012008-12-31
378.PCC-3(2)_v1-02009-01-01
379.PCC-3(2)_v2-1E2012-01-01ePUAP
380.PCC-3(4)_v2-0E2014-09-01ePUAP
381.PCC-3(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
382.PCC-3/A(2)_v1-0E2014-09-01ePUAP
383.PCC-3/A(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
PSD
384.PSD-1(1)_v1-0E2016-09-01ePUAP
SD
385.SD-2(3)_v1-02008-01-012011-12-31
386.SD-2(4)_v1-0E2012-01-01ePUAP
387.SD-2(6)_v1-2E2016-01-01ePUAP
388.SD-2(6)_v2-0E2017-01-18ePUAP
389.SD-2(6)_v3-0E2018-01-26ePUAP
390.SD-3(2)_v1-02007-01-012011-09-30
391.SD-3(4)_v1-1E2011-10-012014-08-31ePUAP
392.SD-3(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
393.SD-3(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
394.SD-3/A(5)_v1-0E2014-09-01ePUAP
395.SD-3/A(6)_v1-0E2016-01-01ePUAP
396.SD-Z2(2)_v1-02007-01-012008-12-31
397.SD-Z2(3)_v1-02009-01-012011-09-30
398.SD-Z2(4)_v1-1E2011-10-01ePUAP
399.SD-Z2(5)_v1-0E2014-10-25ePUAP
400.SD-Z2(6)_v1-1E2016-01-01ePUAP
SPW
401.SPW-1(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
402.SPW-2(1)_v1-0E2016-01-01ePUAP
Załączniki
403.SPW-1_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
404.SPW-2_O(1)_Z_v1-0E2016-01-01ePUAP
VAT
405.VAP-1(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
406.VAP-R(1)_v1-1E2012-01-01ePUAP
407.VAP-Z(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
408.VAT-7(9)_v2-02008-01-012009-12-31
409.VAT-7(10)_v1-02008-01-012009-12-31
410.VAT-7(11)_v1-02010-01-01
411.VAT-7(12)_v1-02011-01-012013-12-31
412.VAT-7(12)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
413.VAT-7(13)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
414.VAT-7(14)_v1-0E2013-04-01ePUAP
415.VAT-7(15)_v1-1E2015-07-01ePUAP
416.VAT-7(16)_v1-0E2016-01-01ePUAP
417.VAT-7(17)_v1-0E2016-08-01ePUAP
418.VAT-7(18)_v1-1E2018-08-27ePUAP
419.VAT-7D(1)_v1-02009-01-012009-12-31
420.VAT-7D(2)_v1-02010-01-01
421.VAT-7D(3)_v1-02011-01-012013-12-31
422.VAT-7D(3)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
423.VAT-7D(4)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
424.VAT-7D(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
425.VAT-7D(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
426.VAT-7D(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
427.VAT-7D(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
428.VAT-7K(3)_v2-02008-01-012009-12-31
429.VAT-7K(4)_v1-02008-01-012009-12-31
430.VAT-7K(5)_v1-02010-01-01
431.VAT-7K(6)_v1-12011-01-012013-12-31
432.VAT-7K(6)_v2-0E2012-01-012013-12-31ePUAP
433.VAT-7K(7)_v1-0E2013-01-012013-03-31ePUAP
434.VAT-7K(8)_v1-0E2013-04-01ePUAP
435.VAT-7K(9)_v1-0E2015-07-01ePUAP
436.VAT-7K(10)_v1-0E2016-01-01ePUAP
437.VAT-7K(11)_v1-0E2016-08-01ePUAP
438.VAT-7K(12)_v1-2E2018-08-28ePUAP
439.VAT-8(1)_v2-02008-01-012009-12-31
440.VAT-8(2)_v1-02008-01-012009-12-31
441.VAT-8(3)_v1-02010-01-01
442.VAT-8(4)_v1-02011-01-012013-03-31
443.VAT-8(5)_v1-0E2013-04-01ePUAP
444.VAT-8(6)_v1-0E2015-07-01ePUAP
445.VAT-8(7)_v1-0E2016-01-01ePUAP
446.VAT-8(8)_v1-0E2016-08-01ePUAP
447.VAT-8(9)_v1-0E2018-05-17ePUAP
448.VAT-9(1)_v2-02008-01-012009-12-31
449.VAT-9(2)_v1-02008-12-012009-12-31
450.VAT-9M(1)_v1-02010-01-01
451.VAT-9M(2)_v1-02011-01-012013-03-31
452.VAT-9M(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
453.VAT-9M(4)_v1-0E2015-07-01ePUAP
454.VAT-9M(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
455.VAT-9M(6)_v1-0E2016-08-01ePUAP
456.VAT-9M(7)_v1-0E2017-01-11ePUAP
457.VAT-9M(8)_v1-0E2018-05-17ePUAP
458.VAT-10(1)_v2-02008-01-012009-12-31
459.VAT-10(2)_v1-02008-12-01
460.VAT-10(3)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
461.VAT-10(4)_v1-0E2013-04-01ePUAP
462.VAT-10(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
463.VAT-11(1)_v2-02008-01-01
464.VAT-11(2)_v1-0E2012-05-252013-03-31ePUAP
465.VAT-11(3)_v1-0E2013-04-01ePUAP
466.VAT-11(4)_v1-0E2014-03-01ePUAP
467.VAT-11(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
468.VAT-12(1)_v2-02013-01-012013-03-31
469.VAT-12(2)_v1-0E2013-04-01ePUAP
470.VAT-12(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
471.VAT-12(4)_v1-0E2018-05-17ePUAP
472.VAT-13(1)_v1-1E2013-01-01ePUAP
473.VAT-21(2)_v1-02004-05-012013-08-22
474.VAT-21(2)_v1-2E2004-05-01ePUAP
475.VAT-23(1)_v2-12008-01-012012-07-18
476.VAT-23(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
477.VAT-24(1)_v2-02008-01-012012-07-18
478.VAT-24(2)_v1-0E2012-01-01ePUAP
479.VAT-26(1)_v1-1E2014-05-14ePUAP
480.VAT-27(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
481.VAT-27(2)_v1-0E2017-01-11ePUAP
482.VAT-27K(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
483.VAT-28(1)_v1-1E2015-07-01ePUAP
484.VAT-28(2)_v1-0E2017-01-19ePUAP
485.VAT-R(7)_v2-02008-01-012009-12-31
486.VAT-R(8)_v1-02009-01-012009-12-31
487.VAT-R(9)_v1-02010-01-01
488.VAT-R(10)_v1-12011-01-012011-06-30
489.VAT-R(11)_v1-0E2011-07-01ePUAP
490.VAT-R(12)_v1-0E2016-01-01ePUAP
491.VAT-R(13)_v1-2E2017-03-01ePUAP
492.VAT-REF(1)_v1-12009-01-01
493.VAT-REF(2)_v1-02009-01-01
494.VAT-REF(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
495.VAT-REF(4)_v1-0E2015-01-01ePUAP
496.VAT-UE(1)_v2-02007-01-012009-12-31
497.VAT-UE(2)_v1-02010-01-012011-10-24
498.VAT-UE(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
499.VAT-UE(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
500.VAT-UE(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
501.VAT-UEK(1)_v2-02007-01-012009-12-31
502.VAT-UEK(2)_v1-02010-01-012011-10-18
503.VAT-UEK(2)_v1-1E2011-01-012013-06-17ePUAP
504.VAT-UEK(3)_v1-0E2013-07-01ePUAP
505.VAT-UEK(4)_v1-0E2017-01-11ePUAP
506.VAT-Z(4)_v2-02008-01-01
507.VAT-Z(5)_v1-0E2017-01-11ePUAP
508.VAT-Z(5)_v1-2E2017-03-01ePUAP
509.VIN-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
510.VIN-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
511.VIN-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
512.VIU-D(1)_v1-0E2015-04-01ePUAP
513.VIU-R(1)_v1-0E2014-10-012014-12-31ePUAP
514.VIU-R(2)_v1-0E2015-01-01ePUAP
Załączniki
515.VAT-28_A(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
516.VAT-28_B(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
517.VAT-28_C(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
518.VAT-28_D(1)_v1-0E2015-07-01ePUAP
519.VAT-R_UE(1)_Z_v2-02009-12-31
520.VAT-ZD(1)_v2-0E2016-08-01ePUAP
521.VAT-ZT(4)_v1-02008-01-012008-11-30
522.VAT-ZT(5)_v1-02008-01-01
523.VAT-ZT(5)_v2-0E2016-08-01ePUAP
524.VAT-ZZ(4)_v1-02008-01-012008-11-30
525.VAT-ZZ(5)_v1-02008-01-01
526.VAT-ZZ(5)_v2-1E2016-08-01ePUAP
FIN
527.FIN-1(1)_v1-0E2016-02-18ePUAP
VAP
528.VAP-1(1)_v1-2E2012-01-01ePUAP
WZP
529.WZP-1K(3)_v1-02006-01-01
530.WZP-1M(3)_v1-02008-01-01
531.WZP-1R(3)_v1-02006-01-01
WZS
532.WZS-1K(3)_v1-02006-01-01
533.WZS-1M(3)_v1-02008-01-01
534.WZS-1R(3)_v1-02006-01-01
NIP
535.NIP-2(10)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
536.NIP-2(11)_1-0E2018-02-27ePUAP
537.NIP-3(4)_v1-12009-01-012010-12-31
538.NIP-3(5)_v1-02011-01-012012-12-31
539.NIP-7(1)_1-1E2013-07-012014-04-08ePUAP
540.NIP-7(2)_1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
541.NIP-7(3)_1-1E2014-12-012018-02-26ePUAP
542.NIP-7(4)_1-0E2018-02-27ePUAP
543.NIP-8(1)_1-2E2014-12-01ePUAP
544.NIP-8(2)_1-0E2018-03-01ePUAP
545.NIP-8(2)_1-1E2018-03-07ePUAP
ZAP
546.ZAP-3(1)_1-0E2013-07-012013-08-20ePUAP
547.ZAP-3(1)_v1-1E2013-08-212014-04-08ePUAP
548.ZAP-3(2)_v1-0E2014-04-092014-11-30ePUAP
549.ZAP-3(3)_v1-0E2014-12-01ePUAP
550.ZAP-3(4)_1-0E2018-03-01ePUAP
ZAW
551.ZAW-E2(2)_v1-02008-01-01
552.ZAW-K(3)2016-01-01ePUAP
ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE
553.NAD-ZP(2)_v1-02009-01-01
554.NAD-ZP(2)_v2-0E2016-08-01ePUAP
555.ORD-ZU(2)_v1-02007-01-01
556.ORD-ZU(2)_v2-0E2007-01-01ePUAP
557.ORD-ZU(3)_v1-0E2016-01-01ePUAP
558.ORD-ZU1(1)_v3-0E2006-01-01ePUAP
559.SSE-R(2)_Z_v1-02007-01-01
560.SSE-R_A(2)_Z_v1-02007-01-01
561.SSE_A(1)_Z_v1-02007-01-01
INNE
562.CBC-P(1)2017-10-23ePUAP
563.CBC-P(1)2017-12-07ePUAP
564.CBC-R(1)2017-12-07ePUAP
565.CRS-1(1)2017-08-26ePUAP
566.DT-1(4)2012-01-01ePUAP
567.DT-1(5)2016-01-01ePUAP
568.FAT-1(1)_v1-0E2016-05-05ePUAP
569.FAT-1(2)_v1-0E2016-06-19ePUAP
570.FAT-1(3)_v1-0E2018-04-04ePUAP
571.IGH-1(1)_v1-0E2017-09-06ePUAP
572.IGH-1(1)_v1-1E2018-07-18ePUAP
573.OPD-1(2)2018-02-23ePUAP
574.OPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
575.OPO-1(1)_v1-1E2016-07-01ePUAP
576.OPS-1(2)2018-02-23ePUAP
577.ORD-IN(3)_v1-0EnieaktualnyePUAP
578.ORD-IN(4)_v1-0E2012-01-012013-02-25ePUAP
579.ORD-IN(5)_v1-0E2013-01-01ePUAP
580.ORD-IN2016-01-29ePUAP
581.ORD-IN2017-03-01ePUAP
582.ORD-IN(8)2017-11-10ePUAP
583.ORD-IN(8)2017-11-17ePUAP
584.ORD-IN/A(6)2017-11-10ePUAP
585.ORD-OG(1)_v1-0E2012-01-01ePUAP
586.ORD-OG(2)_v1-0E2015-04-10ePUAP
587.ORD-OG_v1-0E2016-02-16ePUAP
588.ORD-OG2017-03-01ePUAP
589.ORD-OG2017-11-17ePUAP
590.ORD-M_v1-0E2015-04-23ePUAP
591.ORD-TK(1)_v2-12006-01-012012-03-01
592.ORD-TK(2)_v1-0E2005-01-012013-08-21ePUAP
593.ORD-TK(3)_v1-0E2013-01-01ePUAP
594.ORD-TK(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
595.ORD-U(1)_v2-02007-01-012008-06-30
596.ORD-U(2)_v1-12006-08-012010-11-30
597.ORD-U(4)_v1-1E2013-01-01ePUAP
598.ORD-U(5)_v1-0E2016-01-01ePUAP
599.ORD-U1(3)_v1-0E2010-12-01ePUAP
600.ORD-W1(1)_v2-02008-01-012011-11-30
601.ORD-W1(2)_v1-0E2011-12-012013-01-31ePUAP
602.ORD-W1(3)_v2-0E2013-01-01ePUAP
603.ORD-W1(4)_v1-0E2016-01-01ePUAP
604.ORD-WS(2)2017-11-10ePUAP
605.ORD-WS/A(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
606.ORD-WS/B(2)_v1-0E2017-11-10ePUAP
607.PPD-1(2)2018-02-23ePUAP
608.PPO-1(1)_v1-0E2016-07-01ePUAP
609.PPS-1(2)2018-02-23ePUAP
610.TW-1(1)_v1-2E2014-11-07ePUAP
611.TW-1(3)_v1-3E2017-04-03ePUAP
612.UPL-1P(1)2017-09-26ePUAP
613.WGH2017-11-17ePUAP
614.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2017-02-22ePUAP
615.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-02-23ePUAP
616.ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH2018-03-21ePUAP
Definicje
617.ElementarneTypyDanych_v2-0
618.ElementarneTypyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
619.ElementarneTypyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
620.SIG-2008_v2-0
621.SIG-VAP_v1-0
622.SPR_MT(1)_Z_v1-0E2012-01-01ePUAP
623.SPR_MT(1)_Z_v2-0E2016-01-01ePUAP
624.StrukturyDanych_v2-0
625.StrukturyDanych_v3-0E2011-07-27ePUAP
626.StrukturyDanych_v4-0E2016-01-01ePUAP
627.StrukturyDanychMoss_v1-0E2014-09-25ePUAP
628.StrukturyDanychMoss_v2-0E2015-01-01ePUAP
Słowniki
629.KodyCechKrajow_v1-1
630.KodyCechKrajow_v2-02013-05-21
631.KodyCechKrajow_v3-0E2013-05-22ePUAP
632.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v1-0
633.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0
634.KodyDzialowSpecjalnychProdukcjiRolnej_v2-0EePUAP
635.KodyGmin_v1-0
636.KodyGmin_v2-0
637.KodyGmin_v3-02011-01-012011-12-31
638.KodyGmin_v3-1E2012-01-012012-12-31ePUAP
639.KodyGmin_v3-2E2013-01-01ePUAP
640.KodyGmin_v4-0E2015-01-01ePUAP
641.KodyGmin_v5-0E2016-01-01ePUAP
642.KodyGmin_v6-0E2017-01-01ePUAP
643.KodyKrajowUE_v1-02013-05-21
644.KodyKrajowUE_v2-0E2013-05-22ePUAP
645.KodyKrajow_v3-0
646.KodyKrajow_v4-0E2011-06-20ePUAP
647.KodyKrajow_v4-1E2016-01-01ePUAP
648.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-12010-12-31
649.KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v2-02013-06-09
650.KodyNaczelnikowUS_v2-1E2013-06-10ePUAP
651.KodyOrganowRejestrowych_v1-0E2013-09-17ePUAP
652.KodyOrganowRejestrowych_v2-0E2014-04-09ePUAP
653.KodyPKD_v1-0
654.KodyPKD_v1-0EePUAP
655.KodyRodzajowRejestrow_v1-0E2013-09-17ePUAP
656.KodyUrzedowSkarbowych_v2-0
657.KodyUrzedowSkarbowych_v3-0
658.KodyUrzedowSkarbowych_v4-0E2016-01-01ePUAP
659.OpisyTowarow_v1-0
660.OpisyTowarow_v2-0
661.OpisyTowarow_v2-0E2011-06-21ePUAP
Potwierdzenie
662.Potwierdzenie_v6-0
Wzory i wizualizacje dokumentów do Uniwersalnej Bramki Dokumentów
- za rok 2014
663.PIT-11Z(21)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
664.PIT-40Z(20)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
665.PIT-8CZ(7)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
666.PIT-RZ(17)_2-0E2014-01-012014-12-31ePUAP
- za rok 2015
667.PIT-11Z(22)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
668.PIT-8CZ(8)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
669.PIT-RZ(18)_2-0E2015-01-012015-12-31ePUAP
670.PIT-11Z(23)_2-0E2015-01-01ePUAP
671.PIT-40Z(22)_2-1E2015-01-01ePUAP
- za rok 2016
672.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
673.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
674.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
675.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
676.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- za rok 2017
677.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
678.PIT-8CZ(8)_2-0E2016-01-01ePUAP
679.PIT-RZ(18)_2-0E2016-01-01ePUAP
680.PIT-11Z(23)_2-0E2016-01-01ePUAP
681.PIT-40Z(22)_2-1E2016-01-01ePUAP
- podpis
682.PodpisDaneAutoryzujace_v1-0
ostatnia aktualizacja tabeli: 2018.09.04 08:50

Legenda:
Schematy, których nazwy wyróżniono (np.: PIT-36(14)_v2-0) oznaczają możliwość podpisania podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ("dane autoryzujące").