Rejestr zastawów skarbowych

Aplikacja udostępniona na podstawie art.46d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Aplikacja umożliwia bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy.
Informacje prezentowane w niniejszym serwisie nie mają mocy dokumentu urzędowego i są aktualne na godzinę 24.00 dnia poprzedniego.


Informacje o rejestrze zastawów

Wykaz zawiera listę zastawów skarbowych, o których mowa w art.46d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Informacje prezentowane w niniejszym serwisie nie mają mocy dokumentu urzędowego i są aktualne na godzinę 24.00 dnia poprzedniego.
Wykaz zawiera następujące dane przedmiotu zastawu:
  • numer identyfikacyjny,
  • dodatkowy numer identyfikacyjny,
  • nazwa,
  • typ,
  • charakterystyka.
Po wskazaniu przedmiotu zastawu prezentowane są dane wierzycieli na rzecz których ustanowiono zastaw zawierające:
  • nazwę wierzyciela,
  • numer wniosku,
  • datę ustanowienia zastawu,
  • wysokość należności.
Aby przeglądać zawartość wykazu należy skorzystać z dostępnego formularza wyszukiwania.