Pytania i odpowiedzi

4. Jakie informacje można wpisać do PIT-WZ?

Do wniosku PIT-WZ wpisz:

·         dane identyfikacyjne, takie jak w każdym składanym zeznaniu PIT (twoje, a jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także dane małżonka),

·         informacje o kosztach uzyskania przychodów (czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych, czy też o wysokości wydatków faktycznie poniesionych),

·         informację czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej,

·         informację o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz zwrotu nieodliczonej  ulgi na dzieci (gdy kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi jest wyższa od kwoty odliczonej i chcesz zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci, to możesz uzyskać zwrot do wysokości wykazanych w PIT-WZ składek),

·         informację o liczbie dzieci i ich danych identyfikacyjnych, a także o kwocie ulg na dzieci,

·         informację o nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), jeżeli chcesz przekazać jej 1% podatku, 

·         adres poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle informację o sporządzeniu twojego zeznania podatkowego.