Pytania i odpowiedzi

7. Jak podpisać PIT-WZ ?

Jeśli PIT-WZ składasz przez Portal Podatkowy to możesz go podpisać:

·         za pomocą danych autoryzujących – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy podać swoje dane (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu za 2016 r. System wskaże, jakie dane należy podać,

·         kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.

·         profilem zaufanym – to bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć w prawie każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej (oferują go m.in.: PKO Bank Polski wraz z Inteligo, Bank Pekao, Bank Millennium i ING Bank Śląski przez system Moje ING. Jeśli składasz PIT-WZ przez stronę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, skorzystaj ze standardowych danych uwierzytelniających (czyli np. loginu i hasła), które na co dzień są stosowane do weryfikacji posiadaczy w bankach/SKOK. Więcej o Profilu Zaufanym.

 

Jeśli PIT-WZ składasz przez system e-Deklaracje to możesz go podpisać:

·         za pomocą danych autoryzujących – jest to bezpłatny podpis elektroniczny. Wystarczy podać swoje dane (imię, nazwisko, NIP albo PESEL, datę urodzenia) oraz kwotę przychodu za 2016 r. System wskaże, jakie dane należy podać,

·         kwalifikowanym podpisem elektronicznym – to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN.