Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Informacja w sprawie stosowania SHA-256 w podpisie pod przesyłanymi dokumentami w formacie XML oraz nowego podpisu UPO

Ministerstwo Finansów informuje, iż zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) z dniem 1 lipca 2018r. dokumenty elektroniczne przekazywane do Systemu e-Deklaracje nie mogą zawierać w podpisie funkcji skrótu SHA1.

 

Informacja na temat nowej wtyczki „Konieczność aktualizacji wtyczki przez użytkowników korzystających z interaktywnych formularzy PDF deklaracji" została opublikowana już 15.06.2018 na stronie [https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualności] a zalecane ustawienia oprogramowania do podpisu wydawanego przez centra certyfikacji podano w instrukcji  [ https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209811/Oprogramowanie+do+podpisu+-+konfiguracja_na_WWW.pdf ]. Jednocześnie w dniu 15.06.2018 r. został opublikowany komunikat„Wyłączona obsługa algorytmu SHA1 na bramce testowej e-Deklaracje".

 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zwracane przez System e-Deklaracje - po poprawnej weryfikacji dokumentu (status „200") – jest podpisane z kryptografią SHA-256.

 

W związku z powyższymi zmianami opublikowane zostały nowe specyfikacje wejścia-wyjścia [https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania]:

1)      System e-Deklaracje Specyfikacja: Wejścia-Wyjścia – wersja 2.3 (środowisko produkcyjne)

2)      System e-Deklaracje Specyfikacja: Wejścia-Wyjścia – wersja 2.3 (środowisko testowe)

3)      Uniwersalna Bramka Dokumentów: Specyfikacja Wejścia-Wyjścia – wersja 0.2.0 (środowisko produkcyjne)

4)      Uniwersalna Bramka Dokumentów: Specyfikacja Wejścia-Wyjścia – wersja 0.2.0 (środowisko testowe)