Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Konieczność aktualizacji wtyczki przez użytkowników korzystających z interaktywnych formularzy PDF deklaracji

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2018r. artykułu 137 Ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016r. ,poz. 1579):

„Art. 137. Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu."

wymagana jest aktualizacja przez użytkowników aktualnie używanej wtyczki (plugin) do najnowszej wersji 5.0.2 [ https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania ].

Zalecamy, aby przed instalacją nowej wersji odinstalować samodzielnie wersję wcześniejszą za pomocą „Panelu sterowania" systemu Windows.

Zalecamy również:

  • zapoznanie się z informacjami nt. konfiguracji oprogramowania do podpisu, zawartymi w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" opublikowanym na stronie https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/instrukcje/ w sekcji „Instrukcje niezbędne do obsługi formularzy interaktywnych i aplikacji e-Deklaracje Desktop");

  • sprawdzenie zainstalowanej wersji i ew. aktualizację oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji podpisu.