Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Wyłączona obsługa algorytmu SHA1 na bramce testowej e-Deklaracje

W związku wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018r. art. 137 Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, wychodząc naprzeciw sugestiom producentów oprogramowania podpisującego deklaracje w formacie XML i komunikującego się z Systemem e-Deklaracje, Ministerstwo Finansów informuje, że na Bramce testowej e-Deklaracje została wyłączona obsługa algorytmu kryptograficznego SHA1 w podpisie [XAdES/CAdES/PKCS#7]. Bramka testowa przyjmuje dokumenty XML tylko z kryptografią SHA-256 w podpisie.

Oznacza to, że dokumenty elektroniczne podpisywane z użyciem algorytmu SHA1 będą odrzucane z błędem.