Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Program Adobe Reader niezbędny przy korzystaniu z formularzy interaktywnych oraz aplikacji e-Deklaracje Desktop

Program jest dostępny nieodpłatnie na stronie producenta

Formularze oraz aplikacja e-Deklaracje Desktop wymagają wersji co najmniej 9.0.0

Aktualnie dostępnych jest kilka polskich wersji językowych – ich listę można zobaczyć i pobrać wybrany produkt w poniższy sposób:

  • wyświetlić stronę
    http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
    lub http://get.adobe.com/reader/
  • kliknąć na tekście "Different language or operating system?"
  • wybrać z rozwijanej listy wersję systemu operacyjnego (Select an operating system ) – np. Windows XP SP2
  • wybrać z rozwijanej listy wersję językową (Select a language) – Polish i kliknąć przycisk "Continue"
  • gdy wyświetli się lista dostępnych wersji należy zaznaczyć jedną i pobrać na lokalny dysk klikając przycisk "Download Now".

Po pobraniu wersji programu należy zainstalować go w systemie – mogą być wymagane uprawnienia administracyjne.