Przejdź na stronę Portalu Funduszy Strukturalnych

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF

Niezbędna do składania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, wypełnianych w interaktywnych formularzach w formacie PDF, dostępnych na Portalu Podatkowym w zakładce e‑Deklaracje – Formularze.

Uwaga: Przed wysłaniem deklaracji prosimy zainstalować najnowszą wtyczkę (plugin).

 

Szczegółowy opis odinstalowania/instalacji wtyczki znajduje się w "Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2018 opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących („dane autoryzujące"), dostępnej na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/instrukcje, w rozdziałach:

2.2. Instalacja wtyczki (plugin) do programu Adobe Reader
2.2.1. Odinstalowanie wtyczki
2.2.2. Instalacja nowej wersji wtyczki

Wtyczka (plug-in) wersja 5.0.2 – opis najważniejszych zmian:
 1. Przed instalacją wersji 5.0.2 zalecane jest usunięcie poprzedniej wersji wtyczki – zamknięcie przeglądarki Adobe i odinstalowanie z Panel sterowania ->Programy i funkcje (lub Dodaj/usuń programy).
 2. Zmieniony instalator  wtyczki:
  1. zintegrowany pakiet redystrybucyjny bibliotek VS2013;
  2. wbudowane funkcje naprawcze (dodany przycisk „Napraw") ;
  3. jednoczesna instalacja wtyczki dla Adobe Reader i Adobe Acrobat (instalator wykrywa obecność w systemie i instaluje wtyczkę dla tych programów, które są zainstalowane).
 3. Zmienione algorytmy wyliczania sum kontrolnych z SHA-1 na SHA-256.
 4. Zmieniona struktura podpisanego pliku w związku ze zmiana algorytmów.
 5. Ekran danych autoryzujących dostosowany do użycia w roku 2018.
 6. Poprawione wywoływanie formularza UPO – niezależnie od wybranej domyślnej przeglądarki wtyczka zawsze wywoła program Internet Explorer.

UWAGA:

Dla starszych systemów operacyjnych (jak Windows XP czy Vista) może być wymagane zaktualizowanie instalatora Microsoft Windows, będącego składnikiem systemu operacyjnego Windows (instalator Windows to standardowa platforma umożliwiająca instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania). 

Rys. 1 Komunikat błędu instalatora wtyczki w Windows XP

Pakiet dostępny na stronie https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483 lub https://support.microsoft.com/pl-pl/help/942288/windows-installer-4-5-is-available (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

W związku z wprowadzoną zmianą algorytmów kryptograficznych na SHA2 konieczne jest uaktualnienie przez użytkowników oprogramowania do zarządzania kartami kryptograficznymi oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, otrzymywanego przy zakupie zestawu do podpisu elektronicznego.

Korzystanie z nieaktualnych wersji oprogramowania do zarządzania kartą kryptograficzną oraz składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego skutkować będzie nieprawidłowym podpisywaniem i odrzucaniem dokumentów na bramkach Systemu e-Deklaracje.

Informacja nt. konfiguracji oprogramowania do podpisu jest dostępna w dokumencie „Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji – ustawienia dla systemu e-Deklaracje" dostępnym pod linkiem na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/instrukcje.

Adresy stron WWW polskich centrów certyfikacji: