Systemy informatyczne MF

  EBTI

  EBTI

  System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (European Binding Tariff Information System), obecna wersja systemu EBTI-3, zarządzany i utrzymywany przez Komisję Europejską, pozwala krajowym centrom administracji celnej na przesyłanie do DG TAXUD przyjętych wniosków o wydanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążących informacji taryfowych wydanych przez kraje członkowskie. Zawiera on bazę danych wszystkich przyjętych wniosków i wszystkich wydanych wiążących informacji taryfowych we Wspólnocie. DG TAXUD rekomenduje, aby te kraje, które nie posiadają jeszcze własnej aplikacji, wykorzystywały przeglądarkę internetową. Polska administracja celna podjęła decyzję o budowie po stronie krajowej aplikacji obsługującej cały proces obsługi WIT i komunikacji z DG TAXUD - system EBTI-PL. Aplikacja została wykonana przez Wydział Informatyki z Izby Celnej w Rzepinie.

  System EBTI-PL ma za zadanie od 1 maja 2004 r. wymieniać dane z Komisją Europejską, tzn. przekazywać przyjęte w IC Warszawa wnioski oraz wydane przez tę Izbę wiążące informacje taryfowe (WIT-y) - w postaci elektronicznej - bezpośrednio do bazy danych Komisji Europejskiej w Brukseli (do EBTI-3).

  W celu osiągnięcia efektywnego zarządzania procedurą wydawania wiążącej informacji taryfowej Komisja zadecydowała o utworzeniu systemu komputerowego, w którym utrzymywane byłyby wszystkie informacje związane z WIT.

  Komisja ustanowiła również procedurę przekazywania przez władze celne krajów członkowskich UE informacji w sprawie klasyfikacji taryfowej towarów, tzw. wiążącej informacji taryfowej WIT (ang. BTI).

  Procedura ta ma przede wszystkim:

  - zapewnić przejrzystość informacji celnej i jednolite zastosowanie Taryfy celnej Unii Europejskiej,

  - wyeliminować różnice w klasyfikacji taryfowej w krajach Unii Europejskiej oraz

  - zapewnić równość i jednolitość stosowania prawa wobec podmiotów gospodarczych, dla których decyzje podejmowane są przez władze celne różnych krajów członkowskich.

  Głównym więc celem systemu EBTI-3 jest wspólnotowe zarządzanie wiążącą informacją taryfową WIT (BTI) za pomocą interfejsu elektronicznego pomiędzy Komisją a krajami członkowskimi. Baza danych EBTI-3 umożliwia interaktywny dostęp do wszystkich wiążących informacji taryfowych ze wszystkich krajów członkowskich, w języku danego kraju członkowskiego, również dla podmiotów gospodarczych.

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry