Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa

  Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec sierpnia 2018 r. wyniosło 948.935,2 mln zł, co oznaczało:
  • wzrost o 2.371,4 mln zł (+0,3%) w sierpniu 2018 r.,
  • wzrost o 20.462,2 mln zł (+2,2%) od początku 2018 r.

  W sierpniu 2018 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 30,3%, tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. m/m i spadł o 0,3 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r.

  W sierpniu 2018 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 48,2%, co oznaczało spadek o 0,3 pkt proc. m/m i o 2,7 pkt proc. w porównaniu z końcem 2017 r. 

   

  Poniżej cała publikacja w formacie pdf. Kolejny numer ukaże się 20 listopada 2018 r.
   

   

  Pliki do pobrania

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2018 Przejdź do góry