Rejestr zastawów skarbowych

Aplikacja udostępniona na podstawie art.46d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Aplikacja umożliwia bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów skarbowych informacji, o których mowa w art.46c § 1 ww. ustawy.
Informacje prezentowane w niniejszym serwisie nie mają mocy dokumentu urzędowego i są aktualne na godzinę 24.00 dnia poprzedniego.


Formularz umożliwia wyszukanie według numeru identyfikacyjnego informacji o obciążeniu ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, bez danych o podmiocie, którego zaległości ten zastaw dotyczy.

W polu numer identyfikacyjny należy wpisać:
 • w odniesieniu do pojazdów jeden z poniższych numerów:
  • VIN,
  • rejestracyjny,
  • nadwozia,
  • podwozia,
  • ramy,
 • w odniesieniu do maszyn i urządzeń jeden z poniższych numerów:
  • seryjny,
  • fabryczny,
  • tabliczki znamionowej,
 • w odniesieniu do statków numer kadłuba,
 • w odniesieniu do zbywalnych praw majątkowych jeden z poniższych numerów:
  • akcji,
  • obligacji,
  • patentu.
Wyniki wyszukiwania zawierają:
 • dane przedmiotów zastawu takie jak:
  • numer identyfikacyjny,
  • dodatkowy numer identyfikacyjny,
  • nazwa,
  • typ,
  • charakterystyka.
albo
 • informację, że przedmiot zastawu o wskazanym identyfikatorze nie został odnaleziony w rejestrze.